Τελευταία παράταση
- Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 - 6:17 μ.μ. -

Καλησπέρα σας,

Τελευταία παράταση, Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023. Όποιος/α στείλει μήνυμα για επιπλέον παράταση θα έχει μείωση διότι δεν θα μπορεί να λειτουργεί με βάση τις προθεσμίες. :-). Επιπλέον, πρέπει να ολοκληρώσετε προκειμένου απολαύσετε το επόμενο τριήμερο και εμείς να προλάβουμε να ετοιμάσουμε τις βαθμολογίες.

Για τους διδάσκοντες,

Παντελής Μπαλαούρας