Εκφώνηση Εργασίας
- Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021 -

Στον φάκελο Αρχικός κατάλογος » Εργασία » Εργασία 2021 - 2022 μπορείτε να βρείτε την εκφώνηση για την εργασία του μαθήματος. Επιπρόσθετα, στον ίδιο φάκελο υπάρχουν και τα συμπληρωματικά αρχεία που θα χρειαστούν για την υλοποίηση.

Στο επόμενο μάθημα, την Τρίτη 26/10 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της εργασίας καθώς και θα δοθούν απαντήσεις σε πιθανές απορίες.

Η προθεσμία παράδοσης της εργασίας λήγει την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 στις 23:59.