Τελική Βαθμολογία 2020-2021
- Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 -

Καλησπέρα σε όλους, 

Στο φάκελο Βαθμολογία » 2020-2021 θα βρείτε τις βαθμολογίες της εξέτασης του δεύτερου παραδοτέου καθώς και την τελική βαθμολογία σας στο μάθημα της  Ανάπτυξης Λογισμικού για Δίκτυα και Τηλ/ες. Για οποιαδήποτε απορία σχετική με τις βαθμολογίες, μπορείτε να στείλετε email στο lina-magoula@di.uoa.gr εώς την Παρασκευή 05/03 προκειμένου στη συνέχεια να κατατεθούν στη γραμματεία.