Βιβλιογραφική ενημέρωση, χειμερινού εξαμήνου 2021-22
- Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 - 11:56 π.μ. -

Το μάθημα "Βιβλιογραφική Ενημέρωση" θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και ώρα 13.00-14.00 στην Αίθουσα ΜΤΠΧ της Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, με έναρξη τη Δευτέρα 11/10/2021.

Στα έγγραφα θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος.