Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική - Ύλη
- Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021 - 4:59 μ.μ. -

Η ύλη του μαθήματος βρίσκεται στο σύνδεσμο:

https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=MED409

και περιλαμβάνει τις ενότητες:

ΔΟΜΗ ΝΕΦΡΟΥ
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΟΣΤΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΛΕΜΦΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΦΟΥΚΑΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ 2018
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ
ΣΤΟΜΑΧΟΣ 2019-ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ-ΠΟΥΛΙΑΚΗΣ