Ακύρωση Μαθήματος "Στοματική Χειρουργική ΙΙ" | 10ου  εξαμήνου 2022-2023
- Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 - 11:06 π.μ. -

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου 2022-2023 του μαθήματος "Στοματική Χειρουργική ΙΙ", της  διάλεξης : " Παίρνοντας μια απόφαση στην Χειρουργική του Στόματος  (Δ. Καλύβας), ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί αυτή  την εβδομάδα από  22/05-25/05 και ώρα: 14:00-15:00 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα, και θα αναπλοηρωθεί την εβδομάδα από 29/05-01/06 και ώρα: 14:00-15:00.