Προφορικές Εξετάσεις του επί πτυχίω μαθήματος "Στοματική Χειρουργική ΙΙ" | Κλινικής ΣΓΠΧ
- Τρίτη, 08 Μαρτίου 2022 -

Οι προφορικές  εξετάσεις του επί πτυχίω μαθήματος "Στοματική Χειρουργική ΙΙ",  θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή  11/03/2022 και ώρα 09:00 π.μ.  στην Κλινική ΣΓΠΧ, 1ος όροφος παλαιού κτηρίου. 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε μισή ώρα νωρίτερα, πριν την έναρξη της εξέτασης.  

Η συμμετοχή των φοιτητών στο εξεταζόμενο μάθημα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:

- είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού

- είτε πιστοποιητικού νόσησης

- είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

 Η  χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας  στις εξετάσεις, είναι η παράδοση κάρτας της κλινικής άσκησης και η δήλωση  στο my studies (για να περαστεί η βαθμολογία σας σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει (18) εξαγωγές) , διαφορετικά όταν συμπληρωθούν οι απαιτούμενες εξαγωγές θα περαστεί τότε και η βαθμολογία σας.