Αναπλήρωση Κλινικής Άσκησης του Μαθήματος "Στοματική Χειρουργική ΙΙ " 10ου εξαμήνου 2020-2021
- Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 -

Ενημερώνουμε  τους  φοιτητές του 10ου εξαμήνου 2020-2021, που ΔΕΝ έχουν ολοκληρώσει την κλινική άσκηση στην ΣΓΠΧ για το μάθημα "Στοματική Χειρουργική ΙΙ" θα προσέρχονται στην Κλινική ΣΓΠΧ - κατόπιν ραντεβού ( ισόγειο, Παλαιού κτηρίου) από τη Δευτέρα  06/09/21 έως  και την Πέμπτη 01/10/21 και ώρα : 08:30π.μ 

Σσς παραθετουμε την διακίνηση των ομάδων:

ΔΕυτέρα : Ομάδα - Α

Τρίτη : Ομάδα - Γ

Τετάρτη: Ομάδα - Δ

Πέμπτη : Ομάδα  - Β

Η διακίνηση των ομάδων τις Παρασκευές θα είναι ώς εξείς :

10/09/21 Ομάα - Β 

17/09/21 Ομάδα - Α 

24/09/21 Ομάδα - Γ 

01/10/21 Ομάδα - Δ