Διακίνηση Ομάδων 8ου Εξαμήνου 2021-2022
- Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2022 -

Δ΄ Τομέας: Κλινική άσκηση 8o ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ομάδα Α΄  2021 – 2022

 

1μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1.                   

Δευτέρα  14/03/22

Α1

2.                   

Παρασκευή 01/04/22

Α2

3.                   

Δευτέρα 21/03/22

Α2

4.                   

Δευτέρα 28/03/22

Α1

5.                   

Δευτέρα  04/04/22

Α2

6.                   

Δευτέρα  11/04/22

Α1

7.                   

Παρασκευή 13/05/22

Α1

8.                   

Δευτέρα 02/05/22

Α2

9.                   

Δευτέρα  09/05/22

Α1

10.               

Δευτέρα 16/05/22

Α2

11.               

Δευτέρα 23/05/22

Α1

12.               

Δευτέρα 30/05/22

Α2

13.               

Δευτέρα 06/06/22

Α1

14.               

Παρασκευή 10/06/22

Α2

15.               

Δευτέρα 20/06/22

Α1

 

Δ΄ Τομέας: Κλινική άσκηση 8o ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ομάδα Β΄  2021 – 2022

 

 

1μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1.                   

         Πέμπτη   17/03/22

Β1

2.                   

Παρασκευή 18/03/22

Β2

3.                   

         Πέμπτη  24/03/22

Β2

4.                   

          Πέμπτη  31/03/22

Β1

5.                   

         Πέμπτη  07/04/22

Β2

6.                   

        Πέμπτη 14/04/22

Β1

7.                   

       Πέμπτη  05/05/22

Β2

8.                   

Παρασκευή  06/05/22

Β1

9.                   

        Πέμπτη 12/05/22

Β2

10.               

        Πέμπτη 19/05/22

Β1

11.               

       Πέμπτη 26/05/22

Β2

12.               

      Πέμπτη 02/06/22

Β1

13.               

 Παρασκευή 03/06/22

Β2

14.               

      Πέμπτη 09/06/22

Β1

15.               

      Πέμπτη 16/06/22

Β2

16.               

       Πέμπτη  23/06/22

Β1

 

Δ΄ Τομέας: Κλινική άσκηση 8o ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ομάδα Γ΄  2021 – 2022

 

 

1μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1.                   

Τρίτη  08/03/22 

Γ1

2.                   

Τρίτη 15/03/22

Γ2

3.                   

Παρασκευή 18/03/2022

Γ1

4.                   

Τρίτη 22/03/22

Γ2

5.                   

Τρίτη 29/03/22

Γ1

6.                   

 Τρίτη  05/04/22

Γ2

7.                   

Τρίτη 12/04/22

Γ1

8.                   

Παρασκευή 15/04/2022

Γ2

9.                   

 Τρίτη  03/05/22

Γ1

10.               

Τρίτη 10/05/22

Γ2

11.               

Τρίτη 17/05/22

Γ1

12.               

Τρίτη  24/05/22

Γ2

13.               

Τρίτη  31/05/22

Γ1

14.               

Παρασκευή 03/06/2022

Γ2

15.               

Τρίτη  07/06/22

Γ1

16.               

Τρίτη 14/06/22

Γ2

17.               

Τρίτη 21/06/22

Γ1

 

 

Δ΄ Τομέας: Κλινική άσκηση 8o ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ομάδα Δ΄  2021 – 2022

 

 

1μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1.                   

Τετάρτη 09/03/22 

Δ1

2.                   

Τετάρτη 16/03/22

Δ2

3.                   

Παρασκευή 18/03/22

Δ1

4.                   

Τετάρτη 23/03/22

Δ2

5.                   

Τετάρτη 30/03/22

Δ1

6.                   

Τετάρτη 06/04/22

Δ2

7.                   

Τετάρτη 13/04/2

Δ1

8.                   

Τετάρτη 04/05/22

Δ2

9.                   

Παρασκευή 06/05/22

Δ1

10.               

Τετάρτη 11/05/22

Δ2

11.               

Τετάρτη 18/05/22

Δ1

12.               

Τετάρτη 25/05/22

Δ2

13.               

Τετάρτη 01/06/22

Δ1

14.               

Παρασκευή 03/06/22

Δ2

15.               

Τετάρτη 08/06/22

Δ1

16.               

Τετάρτη 15/06/22

Δ2

17.               

Τετάρτη 22/06/22

Δ1