Νέα Τροποποίηση Προγράμματος Εργαστηρίων | Στοματική Χειρουργική Ι - 6ου εξαμήνου 2021-2022
- Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 -

-Eνημερώνουμε τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου  του μαθήματος "Στοματική   Χειρουργική Ι"- Εργαστήρια , με θέμα :"Εργονομία" (Αναπλ. Καθηγητής Δ. Καλύβας  που είναι προγραμματισμένο για Δευτέρα 16/05/22 Ο-Γ: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Δ: 15:00-17:00- BEYO & Τετάρτη 18/05/22 Ο-Β: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Α: 15:00-17:00- BEYO

θα τροποποιηθεί ώς εξής:

Δευτέρα 30/05/22 Ο-Γ: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Δ: 15:00-17:00- BEYO & Τετάρτη 01/06/22 Ο-Β: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Α: 15:00-17:00- BEYO