Νέα Τροποποίηση Προγράμματος Εργαστηρίων | Στοματική Χειρουργική Ι - 6ου εξαμήνου 2021-2022
- Παρασκευή, 06 Μαΐου 2022 -

Eνημερώνουμε τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου  του μαθήματος "Στοματική   Χειρουργική Ι"- Εργαστήρια , με θέμα :"Ασκήσεις σε τομές κρηνούς, συρραφές Ι (γλώσσες, γνάθοι χοίρων) " (Αναπλ. Καθηγητής Φ. Τζέρμπος) που είναι προγραμματισμένο για τη  Δειτέρα  09/05/22 Ο-Γ: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Δ: 15:00-17:00- BEYO & Τετάρτη 11/05/22 Ο-Β: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Α: 15:00-17:00- BEYO)

θα τροποποιηθεί ώς εξής:

Δευτέρα 23/05/22 Ο-Γ: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Δ: 15:00-17:00- BEYO & Τετάρτη 25/05/22 Ο-Β: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Α: 15:00-17:00- BEYO

Την ερχόμενη εβδομάδα  (Δευτέρα 11/04 &Τετάρτη 13/04) δεν θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια.