Τροποποίηση Προγράμματος Εργαστηρίων | Στοματική Χειρουργική Ι - 6ου εξαμήνου 2021-2022
- Τρίτη, 03 Μαΐου 2022 -

Eνημερώνουμε τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου  του μαθήματος "Στοματική   Χειρουργική Ι"- Εργαστήρια , με θέμα :"Εργονομία" (Αναπλ. Καθηγητής Δ. Καλύβας  που είναι προγραμματισμένο για αύριο Τετάρτη  04/05/22 Ο-Β: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Α: 15:00-17:00- BEYO 

θα τροποποιηθεί ώς εξής:

Δευτέρα 16/05/22 Ο-Γ: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Δ: 15:00-17:00- BEYO & Τετάρτη 18/05/22 Ο-Β: 13:00-15:00- BEYO | Ο-Α: 15:00-17:00- BEYO