Εξετάσεις μαθήματος "Γενική Ιστολογία-Εμβρυολογία & Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος" περιόδου Φεβρουαρίου 2022
- Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 -

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί γραπτώς με φυσική παρουσία την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09:00-11:00 στο αμφιθέατρο ΝΑΑΟ.

Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 94102/Ζ1/2021, η διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει τη δήλωση όλων των φοιτητών στην πλατφόρμα edupass καθώς  και την επίδειξη α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, γ)  είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test 48 ωρών πριν την εξέταση, γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR 72 ωρών πριν την εξέταση, από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία, καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό.