Εξετάσεις μαθήματος "Γενική Ιστολογία-Εμβρυολογία & Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος" περιόδου Σεπτεμβρίου 2021
- Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021 -

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος "Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία-Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος", περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, θα διεξαχθούν δια ζώσης την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00-11.30 στο αμφιθέατρο ΝΑΑΟ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 3483/30.07.2021 με θέμα: "Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου για το ακαδ. έτος 2020-2021",

η συμμετοχή στις διά ζώσης εξετάσεις προϋποθέτει την κατοχή: α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), δ) είτε
βεβαίωσης διενέργειας rapid test, ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό.