Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος "Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία-Ιστολογία Εμβρυολογία Στόματος" περιόδου εαρινού εξαμήνου 2021-22
- Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022 -

Παρακαλούμε τους επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος "Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία-Ιστολογία Εμβρυολογία Στόματος" την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο βρίσκεται στα ενεργά εργαλεία του μαθήματος στην πλατφόρμα η-τάξη, έως την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.