Υποχρεώσεις φοιτητών που ακολουθούν το παλαιό Π.Π.Σ. για την επιτυχή περάτωση του μαθήματος
- Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 -

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδ. έτους 2019-2020 και παλαιότερων ετών, οι οποίοι δεν έχουν περατώσει επιτυχώς το μάθημα, καθώς και οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδ. έτους 2020-2021 των οποίων το εξάμηνο εγγραφής είναι μεγαλύτερο του 1ου και 2ου εξαμήνου και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των νέων μαθημάτων "Γενική Ιστολογία-Εμβρυολογία" του 1ου εξαμήνου και "Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι" του 2ου εξαμήνου σπουδών και να εξεταστούν τελικά στο μάθημα "Γενική Ιστολογία -Εμβρυολογία & Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος" (51045) του παλαιού Π.Π.Σ. κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου.

Συγκεκριμένα, για τους νεοεισαχθέντες και όσους φοιτητές δεν έχουν παρακολουθήσει το μάθημα, υπάρχει η υποχρέωση να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια του μαθήματος "Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι" του 2ου εξαμήνου σπουδών, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-21.