Διαχείριση Δικτύων (ΕΠ17)

Ανακοινώσεις

Διαλέξεις Παρασκευή 17/3 και Τρίτη 22/3
- Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022 -

Την Παρασκευή 17/3 και Τρίτη 22/3 θα γίνουν διαλέξεις εστιασμένες στην εργασία και στην επίδειξη παραδειγμάτων για το εργαλείο mininet. To περιεχόμενο των διαλέξεων θα ειναι ιδιο, με στόχο όσοι δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη διάλεξη της Παρασκευής, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη διάλεξη της Τρίτης.