Διαχείριση Δικτύων (ΕΠ17)

Ανακοινώσεις

Προθεσμία παράδοσης εργασιών
- Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 -

Η παράδοση των εργασιών θα ολοκληρωθεί στις 20/6/2021.

Ανάλογα με τις υποβληθείσες εργασίες θα οργανωθούν τα ραντεβού για την εξ'αποστάσεως προφορική εξέταση.

Θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις.

Ν. Αλωνιστιώτη