ΦΩΤΟΝΙΚΗ (ΕΠ12)

Ανακοινώσεις

Έναρξη μαθημάτων
- Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 -

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/2, ώρα 16:00 στo webex:

Thomas Nikas's Personal Room
https://uoa.webex.com/meet/tnikas | 1215696996

Join by video system
Dial tnikas@uoa.webex.com and enter your host PIN .
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2
Access code: 121 569 6996