ΦΩΤΟΝΙΚΗ (ΕΠ12)

Ανακοινώσεις

Εξεταστική
- Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020 -

 Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 10-9 και ώρα 18:00 έως 19:30, μέσω της πλατφόρμας webex στο σύνδεσμο: 

https://meetingsemea4.webex.com/meet/tnikas

Για να λάβετε μέρος στην εξέταση θα πρέπει να το δηλώσετε στη σχετική ομάδα που έχει δημιουργηθεί.