Παράταση προθεσμίας παράδοσης 3ης Προγραμματιστικής Εργασίας
- Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 -

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Η προθεσμία παράδοσης της 3ης προγραμματιστικής εργασίας παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 28/5 στις 23.59.