Επέκταση Εργασίας
- Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2022 -

Ανέβασα μια (προαιρετική για +2 βαθμούς) επέκταση εργασίας, εφαρμογή του r/b tree. Δείτε την εκφώνηση και αν χρειαστεί θα δώσω αύριο διεκρινίσεις. Πρώτη Προθεσμία Κατάθεσης Κυριακή 27/2/2022 και Δεύτερη 2/10/2022.

Επίσης να κανονίσουμε ημερομηνια της γραπτής εξέτασης.