Αρχίζουν οι Παρδόσεις του Μαθήματος Ψηφιακές Επικοινωνίες
- Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014 -

Οι παραδόσεις του μαθήματος Ψηφιακές Επικοινωνίες θα γίνονται κάθε Πέμπτη 14:00-17:00 στην Αίθουσα Β'. Έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Πέμπτη 24/4/2014.

Μανώλης Σαγκριώτης