Ψηφιακές Επικοινωνίες (ΔΠΜΣ 108)

Ανακοινώσεις

Αρχίζουν οι Παραδόσεις του Μαθήματος Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
- Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013 -

Οι παραδόσεις στο μάθημα Ψηφιακές Επικοινωνίες για δίκτυα Ευρείας Ζώνης αρχίζουν την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με το ανηρτημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα οι παραδόσεις αυτές γίνονται κάθε Πέμπτη 11:00-14:00 στην Αίθουσα Β΄.

Το μάθημα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν και  όσοι φοιτητές του  ΡΗ δεν έγινε δυνατόν να ακούσουν πέρσι το μάθημα Ψηφιακές Επικοινωνίες, καθώς η ύλη των δύο μαθημάτων είναι σχεδόν ίδια. Η βαθμολογία για αυτούς θα σταλεί στο μάθημα Ψηφιακές Επικοινωνίες.

Μ. Σαγκριώτης   Κ. Καρούμπαλος