Αξιολόγηση Μαθημάτων
- Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 - 12:00 π.μ. -

Ο τρόπος αξιολόγησης μαθημάτων από εφέτος γίνεται ηλεκτρονικά.


Στο survey.uoa.gr ανοίγετε "Σχολή Θετικών Επιστημών" και κατόπιν "Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών". Θα οδηγηθείτε στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. 

Μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε δηλώσει. Για κάθε μάθημα απαιτείται είσοδος στο σύστημα. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη.  Στην αρχή κάθε ερωτηματολογίου θα δείτε την σχετική διαβεβαίωση από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων.


Διάρκεια Αξιολόγησης Από σήμερα έως 27/3/2014.