- Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009 -

      Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, σας πληροφορώ ότι το μάθημα που διδάχθηκε σύμφωνα με τις αναθέσεις έχει όνομα "Θεωρία Αλγορίθμων και Εφαρμογές" και συνεπώς και στο πρόγραμμα εξετάσεων εμφανίζεται με αυτό το όνομα.  Δηλαδή η ημερομηνία εξέτασης του είναι  Παρασκευή 3/7/09 και ώρa 14:00-17:00.

                                                                                 καλό μεσημέρι