- Τρίτη, 19 Μαΐου 2009 -
      Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της 1ης  Άσκησης ( Διδάσκων:  Φ. Τζαφέρης),  μπορείτε να την  υποβάλετε  στην  e-class μέχρι την Παρασκευή 29/5/2009  (αντί μέχρι Τρίτη 19/5/09).