Αλλαγή ώρας στη Διδασκαλία του Μαθήματος
- Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014 -

Από την προσεχή Δευτέρα 5/5/2014 το μάθημα της Εικόνας για του μεταπτυχιακούς φοιτητές θα γίνεται από τους κ.κ. Κάβουρα και Ασβεστά κάθε Δευτέρα 9:00-13:00 στο Α1.

Μανώλης Σαγκριώτης