Ανακοινώθηκαν τα συνολικά αποτελέσματα στο eclass.
- Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 -

Ανακοινώθηκαν τα συνολικά αποτελέσματα στο eclass.

Παρακαλούμε όσους φοιτητές δεν υπάρχει ο αριθμός μηρώου στην κατάσταση των αποτελεσμάτων να μας τον κάνουν γνωστό μέσω mail.

MS