Αναγνώριση Προτύπων (ΠΜΣ 532)

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 12/1/2016
- Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 -

Το μάθημα της Τρίτης 12/1/2016 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.