Αναγνώριση Προτύπων (ΠΜΣ 532)

Ανακοινώσεις

Αντιστοιχία κεφαλαίων βιβλίου-διαφανειών
- Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015 -

Έχει αναρτηθεί στον φάκελο "Έγγραφα" το αρχείο ΥΛΗ-ΒΙΒΛΙΟ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ.pdf που δείχνει την αντιστοιχία των κεφαλαίων του βιβλίου (Θεοδωρίδη & Κουτρούμπα) με τις διαφάνειες των παραδόσεων.

Σημειώνω ότι μέχρι στιγμής έχουμε καλύψει τις ενότητες 1-10, 15 και 16 των διαφανειών.