Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 16:00
- Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 -

Η γραπτή  εξέταση του μαθήματος θα γίνει στις 11/3/14 στις 16:00.

Μανώλης Σαγκριώτης