ολοκλήρωση διδακτέας ύλης
- Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 -

Οι παραδόσεις του μαθήματος εχουν κλείσει λόγω της ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης του μαθήματος. Για τα θέματα που σχετίζονται με την εργασία, θα οργανώνονται παρουσιάσεις εφόσον λαμβάνονται ερωτήσεις μέσω email ή eclass.

N. Αλωνιστιώτη