Μαθημα Δευτερας 22/12/2014
- Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 -

Το μάθημα της Δευτέρας 22/12/2014 δε θα περιλαμβάνει παράδοση νέας ύλης. Θα αφιερωθεί σε επίλυση αποριών σχετικά με την αντιμετώπιση της εργασίας. Παρακαλώ να μου αποστείλετε πιθανες απορίες στο email μου για να υπάρξει μια καλύτερη οργάνωση των απαντήσεων σε σχέση με συναφείς ερωτήσεις.

Ευχαριστώ,

Ν. Αλωνιστιώτη