Πιθανή μικρή καθυστέρηση έναρξης μαθήματος σήμερα.
- Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 -

Πιθανή μικρή καθυστέρηση έναρξης μαθήματος σήμερα, εκτάκτως. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλώ περιμένετε αν δεν είμαι στην αίθουσα στις 18.15, δεν θα αργήσω.