Εναρξη μαθήματος σήμερα 18.15.
- Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 - 12:11 μ.μ. -

Καλησπέρα σας

Το μάθημα θα ξεκινήσει σήμερα σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 18.15, Αίθουσα Γ, δια ζώσης. Παρακαλώ να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα που προβλέπονται για συμμετοχή σε δια ζώσης διδασκαλία.

 

ΕΥχαριστώ, Ι. Σταυρακάκης