Παρουσίαση εργασιών - Διόρθωση
- Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 -

Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει την Τρίτη 19-12-2017. (βλ. και ενότητα "Εργασίες")