Παρουσίαση των εργασιών
- Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 -

Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει στις 18-12-2017. (βλ. και ενότητα "Εργασίες")