Αρθρα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα προς επιλογή -1
- Σάββατο, 11 Απριλίου 2020 -

VNF Placement and Resource Allocation for the Support of Vertical Services in 5G Networks

Towards Mobile Radio Access Infrastructures for Mobile Users

Virtual Network Functions Placement and Routing Problem : Path formulation