Αποτελέσματα Σεπτεμβρίου
- Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2012 -

Τα αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 έχουν αναρτηθεί στο e-class στην περιοχή Έγγραφα/Ανακοινώσεις. Οι βαθμοί θα κατατεθούν στη γραμματεία στο τέλος της επόμενης εβδομάδας (δηλαδή στις 12/10).

Κ. Παπαπαναγιώτου