Διαδικαστικά
- Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 -

Στον φάκελλο Εγγραφα/Υλικό Μαθήματος 2019-2020 θα βρείτε τις διαφάνειες που χρησιμοποιούμε καθώς, ένα ημερολόγιο της καλυφθείσας ύλης και ενδεχωμένως άλλα χρήσιμα.

Το τμήμα του μαθήματος που αναφέρεται στα Γραφικά και την Οπτικοποίηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο βιβλίο "Γραφικά και Οπτικοποίηση" http://graphics.cs.aueb.gr/cgvizbook/greek/

Κατά τις 3 πρώτες εβδομάδες (ως και 16.10.2019) θα γίνει μια ταχεία επανάληψη της ύλης του ΠΠΣ μαθήματος Γραφικά 1.

Θα δοθεί εργασία που θα μετρά για το 30% του τελικού βαθμού, με προβιβάσιμο γραπτό. Η εργασία θα ισχύει και για την εξεταστική Σεπτεμβρίου.