Επαναληπτική εξέταση
- Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 -

Αγαπητοί φοιτητές,

Παρακαλώ, όπως με ενημερώσουν ηλεκτρονικώς, το συντομότερο δυνατόν, όσοι προτίθενται να προσέλθουν στην επαναληπτική εξέταση της 27ης Σεπτεμβρίου με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της γραπτής εξέτασης.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Β. Δρακόπουλος