ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(Περιόδου Σεπτεμβρίου 2018) στο μάθημα "ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ"
- Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018 -

Ανακοινώθηκε η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (των Ασκήσεων και  της Γραπτής Εξέτασης ( Περιόδου Σεπτεμβρίου 2018) ) του μαθήματος "ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ" στην e-class στον κατάλογο ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Περιόδου Σεπτεμβρίου 2018.

Για  όσους  φοιτητές ενδιαφέρονται να δουν το γραπτό τους ή/και να ζητήσουν αναβαθμολόγηση (ή θέλουν να κοπεί ο βαθμός τους) αυτό θα γίνει μόνο  την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/9/2018 και  ώρες  10:30-11:30 στο γραφείο Α35 .  Επίσης, για οποιαδήποτε άλλα αιτήματά σας που μπορούν να επιλυθούν με e-mail (όπως εκκρεμότητες στην βαθμολογία των Ασκήσεων, μη καταχώρηση Περυσινών ή προπέρσινων Ασκήσεων) μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 21/9/2018, στο e-mail ftzaf@di.uoa.gr (οπότε θα έχετε και τις σχετικές απαντήσεις, όσο αυτό είναι εφικτό).   

Προσοχή!  Η βαθμολογία θα σταλεί οριστικά στην Γραμματεία (στο my-studies) την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2018..