Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ανακοινώσεις

Γραπτή Εξέταση στο μάθημα "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ"
- Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 -

Η προγραμματισμένη γραπτή εξέταση στο μάθημα "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ" θα γίνει στην αίθουσα Ζ'.