Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ανακοινώσεις

1η ΕΡΓΑΣΙΑ(2012-13)
- Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013 -

Γειά σας, σας ενημερώνω ότι  ανακοινώθηκε στην e-class στο Φάκελο "Εγγραφα" η 1η ΕΡΓΑΣΙΑ στο μάθημα "Παράλληλοι Αλγόριθμοι".  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές(αν δεν έχει γίνει ήδη) πρέπει να ζητήσουν για να λάβουν κωδικό πρόσβασης στον Παράλληλο Υπολογιστή στο Υπολογιστικό Κέντρο.