Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ανακοινώσεις

[ορθή επανάληψη] Εγγραφή για τη Συμμετοχή στην εξ αποστάσεως Γραπτή Εξέταση στο μάθημα "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ" (Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021)
- Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021 -
Η  Γραπτή Εξέταση  στο μάθημα "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ"  θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως  μέσω Webex (σύμφωνα με το πρόγραμμα) την Τρίτη 7/9/2021 και ώρα 8:45-11:45. 
 Προσοχή:   Για την συμμετοχή σας στην Γραπτή Eξέταση  πρέπει απαραίτητα: 
  • να έχετε εγγραφεί στην σχετική ομάδα χρηστών (στην e-class).       
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής ορίζεται η  Παρασκευή  3/9/2021 και  ώρα  13.00.     
     Παρακαλείσθε  να εγγραφείτε το συντομότερο καθώς και να  ενημερώσετε τους συμφοιτητές σας που σκοπεύουν να συμμετέχουν στην εξέταση για αυτήν την ενέργεια.
  • να έχετε  δηλώσει το μάθημα στην Γραμματεία  (my_studies)   και  να έχετε  μαζί σας για την ταυτοποίηση την φοιτητική σας ταυτότητα(ή το πάσο).