Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ανακοινώσεις

Τελική Βαθμολογία (Περιόδου Ιουνίου 2021)  στο μάθημα "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ" 
- Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 -

Ανακοινώθηκε η Τελική Βαθμολογία (Περιόδου Ιουνίου 2021)  στο μάθημα "Παράλληλοι Αλγόριθμοι"  στα "Έγγραφα" στην e-class. 

Για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το γραπτό τους ή/και να ζητήσουν αναβαθμολόγηση (ή θέλουν να κοπεί ο βαθμός τους) αυτό θα γίνει μόνο με σχετικό μήνυμά σας μέχρι την ΤΡIΤΗ 29/6/2021 και ώρα 13:00. Επίσης, για οποιαδήποτε άλλα αιτήματά σας που μπορούν να επιλυθούν με e-mail (όπως εκκρεμότητες στην βαθμολογία των Ασκήσεων ,  μη καταχώρηση Περυσινών Ασκήσεων, κ.α.) μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 29/6/2021, στο e-mail ftzaf@di.uoa.gr (οπότε θα έχετε και τις σχετικές απαντήσεις, όσο αυτό είναι εφικτό).

Προσοχή!  Η βαθμολογία θα σταλεί οριστικά στην Γραμματεία την ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2021.