ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(Περιόδου Ιουνίου 2018) στο μάθημα "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ"
- Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 -

Ανακοινώθηκε η Τελική Βαθμολογία (Περιόδου Ιουνίου 2018)  στο μάθημα "Παράλληλοι Αλγόριθμοι"  στην e-class.  Για οποιαδήποτε αίτημά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail ftzaf@di.uoa.gr μέχρι την Δευτέρα 18/6 ή να έλθετε στο γραφείο μου μόνο την Τρίτη 19/6/2018, ώρες 12:00-14:00.  Η βαθμολογία θα σταλεί στην Γραμματεία (καταχώρηση στο my-studies) την Τετάρτη 20/6/2018.