ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
- Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 -

Η εξέταση των μαθημάτων του Σεπτεμβρίου 2021, θα διεξαχθεί με παράδοση εργασιών-ασκήσεων. Οι ημερομηνίες εξέτασης του μαθήματος είναι 6 έως 13 Σεπτεμβρίου 2021. Τα θέματα θα ανέβουν σύντομα στο e-class, συνοδευόμενα από αναλυτικές οδηγίες.

Προσοχή: Δεν εξετάζονται τα εργαστηριακά μαθήματα «Αγγλική Γλώσσα - Εργαστήριο» και «Αγγλική Ορολογία - Εργαστήριο», του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών. Σ’ αυτά τα δυο μαθήματα, θα εξεταστεί μόνο η Θεωρία!

Σε κάθε περίπτωση, οι σπουδαστές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της διδάσκουσας και να στείλουν τις εργασίες τους στο e-class!

Επίσης, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα για να περάσουν επιτυχώς. Αν δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική κατάσταση βαθμολογίας, δεν θα μπορεί να καταχωρηθεί ο βαθμός τους, είτε έχουν περάσει είτε όχι!

Παρατήρηση: Η διδάσκουσα έχει παραιτηθεί τυπικά, και είναι η τελευταία εξεταστική στην οποία συμμετέχει.