Διευκρίνηση για τις εργασίες.
- Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 -

Οι σπουδαστές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες, που παρέχονται στο e-class, σχετικά με τις εργασίες/ασκήσεις της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2020.
Η εργασία αφορά ένα και μόνο θέμα από τα προτεινόμενα (5 ή 6, ανάλογα με το μάθημα).
Καλή επιτυχία σε όλους/ες!